Background

ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК

БІЗДІҢ КОМПАНИЯМЫЗ ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК САРАПТАМАСЫНЫҢ КЕЛЕСІ ТҮРЛЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРАДЫ:

- қауіпті өндірістік нысанды кеңейтудің, техникалық қайта жарақтандырудың, сақтауға қоюдың және жоюдың жобалық құжаттамасына сараптама;

- Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат алу мақсатында қауіпті техникалық құрылғылар мен жабдықтардың өнеркәсіптік қауіпсіздігін сараптамадан өткізу;

ҚАУІПТІ ӨНДІРІСТІК НЫСАННЫҢ ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫН ЖАСАҚТАУ:

- декларациядағы мәліметтердің толықтығын анықтау мақсатында жасақталған өнеркәсіптік қауіпсіздік декларацияларын сараптау;

- декларациядағы мәліметтердің толықтығын анықтау мақсатында жасақталған өнеркәсіптік қауіпсіздік декларацияларын сараптау;

- қауіпті өндірістік нысандарды қолдануға байланысты өзге де құжаттарды сараптау

project

БІЗДІҢ КОМПАНИЯМЫЗДЫҢ МАМАНДАРЫ ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК САРАПТАМАЛАРЫН ЖҮРГІЗЕДІ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚОЛДАНУҒА РҰҚСАТ АЛУДА КӨМЕК КӨРСЕТЕДІ

Біздің оқу орталығымыз өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды дайындау, қайта даярлау, біліктілігін арттыруды, қызметкерлерді еңбекті қорғау саласында дайындау және аттестаттауды, сондай-ақ қауіпті өндірістік нысанның техникалық құрылғыларына қызмет көрсетуші қызметкерлерді дайындауды жүзеге асырады.