Background

КЕЛІСУЛЕР МЕН РҰҚСАТТАР

«ATYRAU CITY» ЖШС КОМПАНИЯСЫ КЕЛЕСІ КЕЛІСУЛЕР МЕН РҰҚСАТ АЛУЛАРДЫ ЖҮРГІЗЕДІ:

- жобалауға қажетті бастапқы деректер алу

- Техникалық талаптар алу

- Сәулет-жоспарлау тапсырмасын алу

- Жобалық құжаттаманы уәкілетті органдармен келісу

- Жобаны тәуелсіз сараптау, сондай-ақ жобаны мемлекеттік сараптау жүргізу үрдісін сүйемелдеу

project

СОНДАЙ-АҚ

- Құрылысқа рұқсат алу – ҚҚЖ бастау туралы ескерту

- Жаңартуға рұқсат рәсімдеу

- Ғимараттарды қолданысқа енгізу – Салынған нысанды қолданысқа қабылдау Актісін келісу (қол қою)